Regulamin sklepu ABIS środki do DERATYZACJI i DEZYNSEKCJI sklep sprzedaż : trutki do tępienia szczurów,żele na karaluchy,karmniki itp.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest                                           EUROINSEKT Andrzej Ratyajczyk,

(nazwa podmiotu prawnego)

z siedzibą w Kalisz [62-800], przy ul. Termopilska 10
(miejscowość)                         (kod pocztowy)                                                                  (adres)

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert, sprzedaży usług oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać         w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości EUROINSEKT Andrzej Ratyajczyk, z siedzibą w Kalisz 62-800, przy ul. Termopilska 10

 

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

EUROINSEKT Andrzej Ratyajczyk, z siedzibą w Kalisz 62-800, przy ul. Termopilska 10

(nazwa podmiotu prawnego)

 

Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane              w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od EUROINSEKT Andrzej Ratyajczyk, z siedzibą w Kalisz 62-800, przy ul. Termopilska 10 dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora - do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego biznesowej działalności.

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

Można to zrobić pod numerem telefonu 669-498-549 lub e-mailowo pod adresem: sklep@euroinsekt.pl

 

Regulamin świadczenia usług sklepu deratyzacja.bazarek.pl § 1 deratyzacja.bazarek.pl jest sklepem internetowym, prowadzonym przez Euroinsekt Andrzej Ratajczyk , z siedzibą w Kalisz, ul. Termopilska 10. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie deratyzacja.bazarek.pl. § 2 deratyzacja.bazarek.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać oferowane produkty. § 3 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem deratyzacja.bazarek.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika. 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce. 3. Do poprawnego obliczenia kosztów przesyłki klient powinien zezwolić na wykonywanie javascriptów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. § 4 1. Zamówienie można składać poprzez formularz elektroniczny, dostępny bezpośrednio na stronie sklepu; poprzez pocztę elektroniczną, korzystając z adresu sklep@euroinsekt.pl; poprzez telefon kontaktowy Właściciela sklepu lub poprzez pocztę tradycyjną – listem poleconym. 2. Zamówienie dokonywane poprzez formularz elektroniczny polega na zlokalizowaniu odpowiedniego asortymentu, skorzystaniu z opcji dodania produktu do koszyka poprzez dedykowaną temu funkcję. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. 3. W przypadku pozostałych kanałów przyjmowania zamówień, za moment zawarcia umowy kupna – sprzedaży przyjmuje się osobiste potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie, e-mailem lub listownie). 4. Wszystkie ceny, podane na stronie sklepu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta. 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. 7. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania. 8. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia. 9. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie demo.bazarek.pl bez dodatkowej opłaty. 10. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. 11. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem. 12. Dowód zakupu jest dołączany do każdego zamówienia, przekazanego klientowi. 13. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: a) Przelewem na rachunek bankowy. Dane do wpłaty: Euroinsekt Andrzej Ratajczyk ul. Termopilska 10/ 62-800 Kalisz ING Bank Śląski S.A 09 1050 1201 1000 0092 5446 9761 14. Zamówiony towar wysyłany jest po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym demo.bazarek.pl. 15. W przypadku wybrania formy płatności przy odbiorze – czyli „za pobraniem”, przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych klienta, podanych w zamówieniu. § 5 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a demo.bazarek.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie. § 6 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek demo.bazarek.pl, który pokrywa związane z tym koszty. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz zamówionego produktu. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, demo.bazarek.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt. 4. W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, demo.bazarek.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi demo.bazarek.pl. § 7 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu. 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.